VERKOOPSVOORWAARDEN

- Toewijzing:
Ieder persoon boven de 18 jaar, eens ingeschreven in het klantenbestand kan één of meerdere loten aanschaffen door het invoeren van een bestelling via de site Delhayeshop. De loten zullen aan de eerste klant toegekend worden die zijn bestelling bevestigd, maar blijven eigendom van David Delhaye BVBA, hier aangewezen als verkoper zolang deze niet betaald zijn. De verkoper behoudt zich tevens het recht elke bestelling te weigeren zonder de reden daarvoor te geven.

- Betaling:
Bij elke bevestiging van een bestelling, door de klant, zal er automatisch een afrekening met de verkoopsvoorwaarden en betalings procedure via mail verzonden worden door de voorkoper. Elke bestelling hoeft binnen de 7 KALENDERDAGEN betaald te worden die op de bevestiging volgen. Een betalingsoproep zal automatisch, via e-mail, na afloop van deze termijn verzonden worden. Indien geen reaktie volgt vanwege de klant en dus de loten onbetaald zijn, zullen deze automatisch terug in verkoop geplaatst worden via de site. De betalingen gebeuren bij bankoverschrijving of per VISA kredietkaart : De 2% extra kosten in verband met de betalingen per VISA zijn ten lasten van de koper. WIJ WEIGEREN OM HET EVEN WELKE ANDERE BETALINGSWIJZE.

-Paypal (vergoeding die u op de site paypal): contact@delhayedavid.com

- Zendingen:
Wij verzekeren u dat de zendingen in perfekte staat, stevige en verzorgde verpakking zal gebeuren.De verzendings kosten zijn ten laste van de klant en zullen op de facturatie vermeld worden. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af, in geval van verlies of schade, die gebeurt gedurende het postvervoer.

- Betwistingen, terugzendingen en vergoedingen:
Om geldig te zijn hoeft elke betwisting of aanspraak via é-mail binnen de 10 kalenderdagen ingediend te worden die volgen op de levering van de loten. Indien die termijn verstreken is zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. De aanvang van de expertise moet ons binnen de 10 dagen vermeld worden met het bewijs van de authentieke verzending datum stempel. De kosten van de expertise zijn ten laste van de persoon die het initiatief neemt. Geen enkele betwistiging zal in aanmerking komen voor de loten die als volgt omschreven zijn : met fout of gebrek, te onderzoeken, tweede keuze, alsook voor sets, verzamelingen en voor postzegels opgezet op albumpagina’s. De terugzendingen zullen pas aanvaard worden na voorafgaand akkoord en in ieder geval per aangetekend schrijven, port betaald door de afzender, onder stevige en verzorgde verpakking gericht an volgend adres : David Delhaye, rue de l’Ancien Château, 28, 7712 Herseaux, Belgie.


- Door zich koper te stellen van de loten die in verkoop geplaatst zijn op Delhayeshop, verbindt de koper zich aan de bestaande verkoopsvoorwaarden.


- De originele franse tekst zal de directieve zijn in de interpretatie van de bestaande verkoopsvoorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.